הקמפוס החרדי אונו: ועדת המשמעת הרשיעה את הסטודנט בהתנהגות שאינה הולמת והטילה עליו עונש שיש שיגידו שאינו מידתי ויש שישבחו את המהלך: הגשת עבודה סמינריונית נוספת.

בפסק הדין נכתב: "כדי לעמוד במטלות האקדמיות לקבלת התואר עליו להגיש עבודה סמינריונית נוספת מעבר למספר העבודות הנדרשות להשלמת התואר.

העבודה הסמינריונית תוגש לבדיקתו של ד"ר גדי רובין ותעסוק בנושא הדין המשמעתי בשירות המדינה תוך דגש על הנושא של התנהגות שאינה הולמת עובד מדינה. קבלת ציון עובר בעבודה תהיה תנאי לקבלת התואר".

ואם זה לא מספיק, מהסטודנט אף נשללה הזכות לקבלת שירותי מזכירות עד לסוף לימודיו לתואר הראשון במשפטים.

בין השאר, נאסר עליו להיכנס לשטח משרדי ההנהלה בקמפוס או לפנות לאי מי מעובדי המנהלה, כולל האחראית על הבחינות ודיקן הסטודנטים. האיסור חל על פנייה בעל פה ובטלפון ורק פנייה באמצעות הדואר האלקטרוני או גורם שלישי, מותרת לו.

ההודעה נשלחה בתפוצה לכל הסטודנטים, כדי להבהיר את הנורמות שאמורות לשרור במכללה.