אאגודת הסטודנטיםגוף המשמש כנציגם של כלל הסטודנטים במוסד האקדמי. תפקידה של אגודת הסטודנטים היא לייצג את הסטודנט בפני ההנהלה וגורמי חוץ. אגודת הסטודנטים נותנת סיוע משפטי בעת הצורך, מסייעת במציאת מלגות, בארגון אירועים תרבות, ובמבצעים בלעדיים לסטודנטים. ראשי האגודה נבחרים מידי שנה במסגרת בחירות דמוקרטיות המתקיימות במוסד האקדמי. על מנת להיות חבר באגודת הסטודנטים ולקבל כרטיס מועדון, יש לשלם דמי חבר.
אמי"ר (מבחן)מבחן מיון באנגלית נועד על מנת לאפשר למוסד האקדמאי לעמוד על רמת ידיעותיו של הנבחן, בשפה האנגלית, לצושיבוצו בקורסי חובה באנגלית או לפטור אותו מהם. הבחינה בודקת שליטה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, על ידי קריאת טקסטים והבנתם. הבחינה נערכת במתכונת רגילה או ממוחשבת על ידי "המרכז הארצי לבחינות והערכה", וההרשמה לבחינה נעשית באמצעות פנייה ישירה למרכז, או באמצעות טפסים שניתן לרכוש בחנויות מסויימות.
אקדמיהעל פי ההגדרה המילונית, האקדמיה הינה מוסד עליון למדעים או לאמנויות, בעלת סמכות לפסוק הלכה בתחום מדעי מסוים. האקדמיה בנויה ממרצים, חוקרים, דוקטורים, ואנשי רוח אשר חקרו תחום מסויים וקיבלו הכשרה מתאימה לעסוק בזה.
בבוגר אוניברסיטהבוגר אוניברסיטה הוא תואר אקדמי שניתן לסטודנט שסיים לימודי תואר במוסד אקדמי מוכר. תואר זה קרוי גם "תואר ראשון", משום שהוא הראשון בסדר התארים האקדמיים שאדם יכול לרכוש. בד"כ הלימודים לתואר ראשון נמשכים כ- 3 שנים, אך ישנם תארים ראשונים שלימודיהם נמשכים למעלה מכך, לדוגמא: לימודי הנדסה נמשכים 4 שנים. שמות התארים הראשונים בישראל מתחילים ב- "...Bachelor of". Bachelor of Arts, בוגר באמנות- B.A. Bachelor of Education, בוגר בחינוך- B.Ed.‎ Bachelor of Social Work, בוגר בעבודה סוציאלית- B.S.W. Bachelor of Science, בוגר במדעים- B.Sc.‎
בחינת בגרותבחינה רשמית מטעם משרד החינוך והתרבות, הבודקת את הישגי התלמיד במקצועות החובה ובמגמות ההתמחות הנלמדים במערכת החינוך. מועדי הבחינות נקבעים בחורף ובקיץ. לבחינה רשאים לגשת תלמידים מכיתה י' ומעלה. תעודת הבגרות המורכבת מציוני הבגרויות שבהן נבחן הבוגר, משמשת את רוב המוסדות להשכלה גבוהה למיון הנרשמים. קיימת אפשרות גישה לבחינה גם לנבחנים חיצוניים (אקסטרניים) המבקשים להשלים או לשפר הישגי בגרות.
גגמול השתלמותההשתלמויות הן קורסים בנושאים שונים, בהיקף של 400 שעות לימוד הקשורים לתחום המקצועי הרחב של העובד. מטרתם היא להעשיר את העובדים בידע ולתגמל אותם בשכר. קיימים הסדרים בנושא גמול השתלמות בכל הדירוגים בסקטור הציבורי.
דדוקטורתואר שלישי. תואר דוקטור מוענק לאחר לאחר השלמת עבודת המחקר, דוקטורט. עבודת המחקר המקיפה כתובה על פי כללים אקדמים, ומציגה חידוש כלשהו בתחום הנחקר. עבודת הדוקטורט מוגשת לאוניברסיטה בצורה נגישה לקהל הקוראים, או שתקציר שלה מתפרסם כמאמר בכתב עת מדעי.
דיקןעומד בראש הפקולטה והינו אחראי על כל פעילויותיה האקדמיות של הפקולטה.
דמי רישוםדמי הרישום נקבעים ע"י מוסד הלימודים, והם אינם נכללים בשכר הלימוד האקדמי. את דמי הרישום משלם המועמד על מנת שמוסד הלימודים יטפל במועמדותו. דמי הרישום אינם חוזרים למועמד במקרה של ביטול ההרשמה או אי קבלה למוסד הלימודים.
ההמועצה להשכלה גבוהההמועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) היא מוסד ממלכתי האחראי על הקמת אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות חדות, הרחבת מוסדות אקדמים, אישור תארים ופיקוח על הענקת תארים מדעיים, הצעות לקידום חקירה מדעית בתחומים שונים והעברת כספים מהממשלה למוסדות להשכלה גבוהה.
הנדסאיהנדסאי (Practical Engineer) תואר הניתן לסטודנטים הלומדים הנדסה במשך כשנתיים עד שלוש שנים. הגוף המפקח על הכשרת והסמכת הנדסאים הוא המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע. להנדסאים יש אפשרות להמשיך ללימודי תואר ראשון באופן מקוצר.
הנדסהמקצוע ההנדסה מיישם את המדע לצורכי האנושות. היישום מושג על ידי ידע, מתמטיקה ונסיון שאיתם מתכננים ומייצרים תהליכים שימושיים ועצמים. המהנדסים צריכים להבין את המגבלות הרלוונטיות על מנת לתכנן באופן מוצלח. המגבלות כוללות מגבלות טכנולוגיות, עלות, יכולות ייצור, יכולת שיווק, תחזוקה כמות משאבים מוגבלת ועוד. במקרה שקיימים מספר פתרונות, המהנדס בוחן את יתרונותיהם וחסרונותיהם, ובוחר את הפתרון הטוב ביותר שתואם את הדרישות.
ווועדה לתכנון ולתקצוב של מוסדות להשכלה גבוהה בישראלהוועדה אחראית על חלוקת התקציבים למוסדות הלימוד להשכלה גבוהה, וכמו כן על קביעת גובה שכר הלימוד.
ועדת משמעתועדה בעלת סמכויות לקבלת החלטות בנוגה לסנקציות על התנהגות בלתי הולמת כגון: הפרות משמעת, העתקה בבחינות, פגיעה בתקנון המוסד וכו') הוועדה מורכבת מסגל אקדמי ומנציגי סטודנטים.
זזכאות לתואראת אישור הזכאות לתואר רשאי לקבל סטודנט אשר סיים את כל חובותיו לתואר. אישור זה תקף עד למועד הענקת התארים. על הבוגר להגיש את הבקשה לאישור זכאות לתואר לא יאוחר מתום שנה ממועד סיום החובה האחרונה. לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר אין אפשרות לשפר ציון. באישור הזכאות מפורטים: החוג/ים בהם למד הבוגר, ציון הגמר ומועד הזכאות לתואר.
זכאות לתעודת בגרותזכאות לתעודת בגרות ניתנת למי שנבחן ועבר בהצלחה את הדרישות לקבלת תעודת בגרות, על פי קביעת משרד החינוך.
חחובת נוכחותהנחייה אשר מחייבת את הסטודנט להיות נוכח לפחות ב- 80% משיעורים. בדיקת הנוכחות מתבצעת ע"י המרצה בתחילת השיעור או בסופו. היעדרות מרובה מקורסים עלולה להוביל לביטול הקורס ולהטלת סנקציות.
חוג מורחבחוג לימודים המציע תוכנית ללימודי תואר במתכונת חד חוגית שבמסגרתה הסטודנט צובר הסטודנט את נקודות הזכות שלו במסגרת חוג אחד. בשונה ממתכונת דו חוגית בה הסטודנט צובר מחצית מהנקודות בחוג אחד ומחצית מהנקודות בחוג אחר.
חומר פתוחמתכונת בחינות שמאפשרת לסטודנטים הנבחנים להעזר בחומר (ספרים, מחברות וכו') מהקורס הנלמד בזמן הבחינה.
חופשת סמסטרחופשה קצרה הממוקמת בין סמטר א' לסמסטר ב' במהלך שנת הלימודים האקדמית. במהלך חופשת הסמסטר נערכת תקופת המבחנים של סמסטר א'.
טטרימסטרסמסטר רגיל בשנת לימודים אורך כארבעה חודשים, טרימסטר הינו סמסטר שאורך כשלושה חודשים.
ייום פתוחיום פתוח הינו אירוע הנערך מספר פעמים בשנה במוסדות השונים להשכלה גבוהה במהלך תקופת ההרשמה, אל היום הפתוח מוזמן להגיע כל מי שמתעניין בלימודים במוסד. על מנת לקבל מידע והתרשמות על מוסד הלימודים ועל החוגים השונים, תנאי קבלה, מלגות ופגישות עם סגל המרצים וסיורים בקמפוס. בד"כ ביום הפתוח, ניתן לקבל הנחות בדמי הרישום.
יחידות לימודרמות הלימוד במערכת החינוך מסווגות ביחידות לימוד (יח"ל). יחידות הלימוד מודדות את מידת העמקה במקצוע, רמת הקושי בבחינות הבגרות ומספר שעות הלימוד במקצוע. טווח היחידות נע בין 1 ל- 5 יחידות לימוד.
ככרטיס נבחןכרטיס הנבחן ניתן לסטודנט שנרשם לקורס ועמד בכל החובות והדרישות האקדמיות של הקורס. את כרטיס הנבחן ניתןלקבל כחודש לפני תחילת הבחינות, ע"י מזכירות החוג או בעזרת הדף מידע האישי האינטרנטי. בעת הכניסה לכיתת הבחינה, על הסטונט להציג את כרטיס הנבחן וכו תעודה מזהה.
ללימודים אקדמייםלימודיים אקדמיים מתקיימים באוניברסיטאות ומכללות אקדמיות. הבוגרים מקבלים תואר לאחר שסיימו לעמוד בכל התנאים הלימודיים והמחקריים. התארים האקדמיים ניתנים בשלוש רמות: בוגר תואר ראשון, מוסמך תואר שני ותואר דוקטור לבוגר תואר שלישי.
ממבחן יע"לבחינה מטעם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הבחינה מיועדת לבעלי תעודת בגרות שאינה ישראלית, ולמי שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. הבחינה אורכת כשעה וחצי וכוללת שאלות בררה וכתיבת חיבור. על המועמד להגיע לרמת פטור במבחן עד מועד מסוים שנקבע.
מבחן ממ"ימבחן מיון במתמטיקה המיועד למועמדים ללימודים אקדמים שנרשמו לחוגים אשר הקבלה אליהם מותנית במעבר המבחן. לרוב, יגשו לבחינה מועמדים לפקולטות להנדסה, למדעים מדויקים, ולניהול.
מגמהיחידת לימודים המתמקדת במקתוע לימודים אחד ומשתלבת בתואר. בד"כ ניתן לבחור מגמה אחת מתוך מספר אפשרויות. לדוגמא: בחוג לתקשורת ניתן לבחור במגמת שיווק ופרסום.
מוסמךבוגר תואר שני (Master) ממוסד אקדמי מוכר, בכל חוג . את התואר השני ניתן להשיג באמצעות מסלול עם תזה ובאמצעות מסלול ללא תזה, בו אין חובת כתיבה של עבודת מחקר.
מועד ב'מועד ב' הינו המועד השני להבחן במוסדה אקדמי, המועד מהווה הזדמנות לשיפור הציון, ולרוב הוא מתקיים כשבועיים ויותר לאחר המועד הראשון של הבחינה. רוב מוסדות הלימוד מקבלים את הציון האחרון של הבחינה גם אם הוא נמוך מהציון הראשון שהתקבל.
מועד ג' (מועד מיוחד)מועד בחינה מיוחד ניתן לסטודנט שנבצר ממנו לגשת למבחן במועד הרגיל שנקבע מסיבה מוצדקת כגון: בחינות חופפות באותו יום, שירות מילואים ארוך. לקבלת אישור למועד מיוחד יש צורך במסמכים המעידים על סיבת העדרות המוצדקת.
מזכירות החוגמזכירות החוג מסייעות לסטודנטים בייעוץ כללי בענייני לימודים: רישום לקורסים, שינויים במערכת שעות, וכל מידע שקשור לחוג.
מכינה קדם אקדמיתמכינה קדם אקדמית מאפשרת למועמדים ללימודים באוניברסיטה או במכללה, שהם אינם זכאים לתעודת בגרות או רוצים לשפר את ציוניהם, על מנת לעמוד בתנאי הסף ולהתקבל למוסד האקדמי. במסגרת המכינה התלמידים לומדים מקצועות יסוד, ולעיתים גם תחום בחירה הנוגע לתחום בו הם מעוניינים ללמוד את התואר. הלימודים במכינה נמשכים בד"כ כשנה.
מכללה פרטיתגוף לימוד פרטי בעל ישות כלכלית עצמאית המתקיים בעיקר מכספי תרומות ומשכר הלימוד של הסטודנטים במכללה.
מלגהמענק כספי לטובת מימון שכר הלימוד. ניתן להשיג מלגות בעזרת קרנות ציבוריות ופרטיות. ברוב המקרים, על מנת לקבל מלגה יש להגיש אישורים מסויימים, ולעמוד בקריטריונים שהציבה קרן המלגה.
מרצהאדם הנמנה על סגל ההוראה של מוסד לימודים, ואחראי על הלימודים בקורסים השונים. באחריות המרצה להעביר את חומר הלימוד בפני הסטודנטים, לתת להם מטלות (תרגילים, עבודות, מבחנים וכו') במסגרת הנדרש, ולקבוע בסיום את הציון הסופי שלהם בקורס.
מתרגללקורסים מסויימים יש שיעורי תרגול אותם מעביר המתרגל, המתרגל נמנה יחד עם סגל ההוראה של מוסד הלימודים, והוא עובד בשיתוף פעולה עם מרצה הקורס. תפקיד המתרגל הינו לחזק את חומר הלימוד שהועבר על ידי המרצה. ברוב במקרים המתרגל מסייע למרצה בבדיקת העבודות והתרגילים.
ננציג הכיתהנציג הכיתה נבחר במסללולים שבהם תוכנית הלימודים מגובשת לכלל הסטודנטים בכיתה. נציב הכיתה נבחר על מנת לייצג את תלמידי הכיתה בפני הסגל האקדמי, והוא שותף לקבלטת החלטות הנוגעות ללימודים.
נקודות זכותלכל קורס הנלמד במסגרת האקדמי יש ערך בנקודות זכות. אם סטודנט עבר את הקורס בהצלחה הוא זכאי לנקודות על פי מספר שנקבע. בכדי לסיים את לימודי התואר יש לצבור מספר מסוים של נקודות זכות שנקבע מראש. ערכם של רוב הקורסים עומד על 2 נקודות זכות, אך ישנם קורסים שערך הנקודות שלהם גבוה יותר.
ססטאז' (התמחות)תקופת ההכשרה המעשית שבוגר האוניברסיטה חייב לבצע על מנתי שיוכל לעבוד בתחום אותו הוא למד. ההתמחות נדרשת בד"כ בתחומים בהם הרקע העיוני אינו מספיק כדי לעבוד במקצוע יש צורך בהכשרה מעשית. המתמחה נקרא גם סטאז'ר.
סטודנט שלא מן המנייןסטודנט שאושרה קבלתו אך הוא לא סיים את כל חובתיו על מנת להקשל לתואר, לדוגמא סטודנט לתואר ראשון שחסר לו ציון בבחינת הבגרות, או סטודנט לתואר שני שלא קיבל את כל הציונים בתואר הראשון.
סילבוסמסמך המכיל את רשימת הנושאים הנלמדים בקורס, ולעיתים גם את המקורות הביבליוגרפים של חובות הקריאה בקורס. מסמך הסילבוס נמצא בדף המידע האישי, באתר החוג ולעיתים מוגש לסטודנט בתחילת קורס ע"י המרצה.
סמנריוןעבודת המחקר הנכתבת ע"י הסטודנט בסיום לימודי התואר הראשון. בשנה האחרונה של התואר בוחר הסטודנט קורס סמינריוני בנושא כלשהו. הקורס מנחה את הסטודנט כיצד לכתוב סמינריון בנושא שבחר.
סמסטר קיץבשנה יש שלושה סמסטרים, סמסטר חורף, סמסטר אביב וסמסטר קיץ. רוב תוכניות הלימודים בנויות מסמסטר חורף וסמסטר אביב.
עערעור על ציוןקיימת אפשרות (בהתאם לתקנון המוסד) להגיש ערעור או בקשה לבדיקה חוזרת של ציון שקיבל במבחן. ברוב במקומות לצורך הגשת הערעור על הסטודנט למלא טופס הנמצא במזכירות החוג או באתר האינטרנט של החוג. לעיתים חלה הגבלה על מספר הפעמים בהן ניתן להגיש ערעור.
עתודה אקדמיתמסלול לימודים אקדמים המתקיים במסגרת השירות בצה"ל, בחירת המועמדים למסלול נעשית ע"י צה"ל, וזאת על סמך בדיקות מיוחדות. העתודאים מגוייסים לצה"ל נכנסים למתכונת לימודים ובסיום לימודיהם ממשיכים את שירותם הצבאי בתחום אותו הם למדו.
פפטור מקורספטור מקורס מתקבל ע"י מוסד הלימודים במידה והסטודנט כבר עבר את אותו קורס במוסד אחר, נבחן עליו במבחנים לסיווג רמה ופטור, או הוכיח שהוא שולט בחומר הנלמד בקורס. לדוגמא: ניתן לקבל פטור מקורסי אנגלית לאחר קבלת ציון סף במבחן אמי"ר/ אמיר"ם (ע"ע אמי"ר).
פסיכומטרי (מבחן)הבחינה הפסיכומטרית נערכת על ידי "המרכז הארצי לבחינות והערכה", ציון הבחינה מהוה תנאי קבלה ללימודים במוסדות האקדמים השונים. הבחינה מורכבת מארבעה פרקים: פרקים מילוליים, פרקים כמותיים, פרקים באנגלית ופרק בהבעה בכתב.
פקולטהיחידה אקדמית הכוללת בתוכה מסלולים וחוגים בעלי מכנה משותף. לדוגמא: הפקולטה למדעי החברה כוללת בתוכה את החוג לתקשורת, החוג למדעי המדינה, החוג לפסיכולוגיה וכו'. הפקולטה להנדסה כוללת בתוכה את החוג להנדסת חשמל, החוג להנדסה אזרחית וכו'. דוגמאות נוספות - הפקולטה למדעי הרוח, הפקולטה למדעי המחשב. בראש הפקולטה עומד הדיקן (ע"ע דיקן).
פקטורכינוי לפעולה שנעשית ע"י המרצה, בה הוא מבצע העלאה או הורדה של נקודות באופן קולקטיבי מציוניהם של הסטודנטים. בד"כ הורדת או העלאת פקטור נעשית כאשר מתגלה בעיה בחינה (שאלה לא הגיונית, חומר שלא נלמד וכו').
פרופסורפרופסור הוא מומחה בתחום מחקר בו התמחה, בעל הכרה של מוסד אקדמי, ובדרך כלל משמש כחוקר ומרצה, וחבר בסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה או במכללה.
צציון התאמהציון ההתאמה מורכב על פי נוסחה שמשלבת את ממוצע ציוני הבגרויות וציון הבחינה הפסיכומטרית.
ציון מגן ציוני המגן נקבעים על פי דרישות בית הספר ודרישות המורה במקצוע הבגרות, והם משוקללים עם ציוני בחינות הבגרות.
קקורסמסלול הלימודים לתואר מורכב מקורסים שונים: קורסי חובה, קורסי רשות חלקם שנתיים וחלק סמסטריאלים. לרוב, הקורס בנוי מ- 14 מפגשים בהם ילמדו הנושאים הרשומים בסילבס (ע"ע סילבוס).
קורס בחירהכל מסלול לימודים מורכב מקורסים שונים, חלקם קורסי חובה (עיין ערך), וחלקם קורסי רשות שמאפשרים לסטודנט לבחור מתוך רשימה את הקורסים שהוא מעוניין בהם על מנת להשלים את חובתיו האקדמים לקבלת התואר.
קורס חובהקורס שמהווה כתנאי להמשך הלימודים, על הסטודנט ללמוד אותו ולסיים אותו בהצלחה.
קורס סמסטריאליקורס אקדמי שנמשך סמסטר אחד.
קורס שנתיקורס אקדמי הנמשך שני סמסטרים.
קליניקהמרפאה, מכון לאבחון, ייעוץ וטיפול.
קמפוסמתחם בו נמצאים בנייני המוסד האקדמי כיתות הלימוד, משרדים, ספריה, מעבדות, קליניקות וכו'.
רראיון קבלהראיון הקבלה מהווה חלק חשוב מתנאי הקבלה. הראיון מתבצע באופן שונה ממוסד למוסד. לרוב הוא מתקיים בפני ועדה, ו/או בפני ראש החוג. הראיון משמש לקבלת רושם מהמועמד (אישיות, התנהגות וכו') ולקביעת סיכויי הצלחתו בלימודים
רפרטהרצאה קצרה המסכמת מאמרים שהסטודנט קרא. את ההרצאה מעביר הסטודנט בפני המרצה ובפני הכיתה, ולרוב היא נמשכת כ- 10 דקות ומועברת בעזרת מצגת.
רקטורהרקטור הוא אדם בעל תפקיד אקדמי בכיר באוניברסיטאות, נושאי אחריותו הינם אקדמים בלבד, ללא קשר לנושאים אדמיניסטרטיבים. הרקטור אחראי על פתיחה וסגירה של מסלולי לימוד, על מינוי חברי הסגל האקדמי ועל נושאים אקדמיים שונים.
ששכר לימוד (שכ"ל)שכר הלימוד במכללות ובאוניברסיטאות משתנה בין המוסדות השונים. מוסדות פרטיים בד"כ קובעים בעצמם את שכר הלימוד, בעוד שבמוסדות ציבוריים שכר הלימוד נקבע ע"י הממשלה.
שנת לימודים אקדמיתהשנה האקדמית נמשכת כשמונה חודשים (ברוב המוסדות מאוקטובר עד יוני) שבמהלכם נערכים לימודים אקדמיים.
שעה אקדמית (ש"א)אורך שעה אקדמית עומד על 45 דקות. ברשימת הקורסים, על יד כל קורס מצוין מספר השעות האקדמיות השבועיות של הקורס.
שעת קבלהזמן שבועי בו המרצה מקבל סטודנטים לפגישות אישיות לאחר תיאום מראש. לצורך קבלת הסבר על החומר הנלמד, הנחיה לעבודות וכו'. ברוב המקרים ניתן ליצור קשר עם המרצה דרך הדואר האלקטרני או בטלפון.
שקילות תעודותהערכת תעודות בגרות ותעודות אקדמיות מחו"ל בהשוואה לתעודות הניתנות בארץ. את השקילות מבצעת המחלקה להערכת תארים ודיפלומות במשרד החינוך.
תתואר ראשוןתואר הניתן לבוגרי תואר אקדמי ממוסדות אקדמים מוכרים. התואר הראשון נמשך בד"כ 3-5 שנים. התואר הוא הראשון בסדר התארים האקדמים, לאחריו ניתן לקבל תואר שני ובהמשך דוקטורט.
תואר שלישילימודי תואר שלישי מגיעים לאחר תואר שני במסלול מחקרי עם כתיבת תזה. הסטודנט לתואר שלישי נקרא דוקטורנט ובסיום לימודיו והגשת עבודת המחקר המקיפה והמעמיקה, הוא מקבל תואר "דוקטור" בתחום הלימודים אותו חקר.
תואר שנילימוד תואר שני מוסמך הינם לימודים מתקדמים המיועדים לבעלי תואר ראשון המעוניינים להרחיב את השכלתם בתחום או בתחומים הקרובים לו. בכדי להתקבל ללימודי התואר השני נדרש לעמוד בדרישות שונות ובממוצע ציונים מבוקש.
תוספת זמןתוספת שלרבע מהזמן לנבחנים בעלי אישור על לקויות למידה.
תזהבתואר השני קיימים שני מסלולים: מסלול עם תזה, שבסופו הסטודנט מגיש עבודת מחקר המכונה תזה. ומסלול ללא תזה, בו הסטודנט לא נדרש להגיש עבודת מחקר ולכן לא ניתנת האפשרות לגשת ללימודי דוקטורט.
תיק עבודותבתנאי הקבלה במסלולים מסויימים, המועמד נדרש להציג עבודות מעשיות המעידות על כישוריו ויכולותיו בתחום. ברוב המקרים הדרישה להציג תיק עבודות מיועדת למעומדים למקצועות האמנות.
תנאי קבלההתנאים הנדרשים מהמועמד ללימודים-ציון פסיכומטרי, ציוני בגרות וראיון אישי.
תעודת הוראהתעודה הניתנת בסיום הלימודים לסטודנטים להוראה. התעודה מקנה את האפשרות להשתלב המערכת החינוך כמורה.
תעודת מקצוע של משרד העבודה והרווחהתעודה הניתנת בסיום קורס הפועל בפיקוחו של משרד העבודה והרווחה.
תעודת סטודנטתעודת סטודנט מונפקת ע"י אגודת הסטודנטים לכל סטודנט המשלם דמי חבר שנתיים לאגודה. התעודה מקנה הנחות ומבצעים מיוחדים לסטודטים בתחבורה הציבורית ובבתי העסק השונים.
תרגולשיעור הניתן על ידי מתרגל (ע"ע מתרגל), בוא הוא מסביר תכנים שנלמדו בשיעור, מסייע בפתרון תרגילים ומכין את הסטודנטים למבחנים.

נשמח לעזור

נשמח לעזור

מבקש מידע על:
קטגוריה:
אזור:
שם םלא:
דוא"ל:
טלפון:
הערות: