נשמח לעזור

נשמח לעזור

מבקש מידע על:
קטגוריה:
אזור:
שם םלא:
דוא"ל:
טלפון:
הערות:

מלגות לחרדים

הנושא החם ביותר בעולם הסטודנטים הוא המלגות. הלימודים האקדמיים יקרים ובמכללות אף יקרים מאוד ולסטודנט החרדי האפשרות לממן את הלימודים על ידי מלגות היא חיונית. במדור 'מלגות' של כיכר לימודים רכזנו עבורכם את כל המלגות המתאימות לסטודנט ולסטודנטית החרדים. המלגות מחולקות על פי נושאים ועל פי מסלולים ומוסדות אקדמיים ומתעדכנות מעת לעת לנוחותכם

חיפוש מלגות:

מלגת שר החינוך לחרדים

משרד החינוך מעודד את הציבור החרדי לרכוש השכלה אקדמית, וזאת במטרה להקל את השתלבותם של הסטודנטים החרדים בשוק התעסוקה. משרד החינוך מעניק לסטודנטים מהמגזר החרדי הלומדים במוסדות אקדמים המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה. המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון, על פי מדד סוציו אקונימי.

גובה המלגה: עד 33% משכר הלימוד.

 • טלפון  : 02-5825329
 • דוא"ל  : Einav@marmanet.co.il

מלגת משרד החינוך

רקע: מלגת משרד החינוך מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון/ שני, על פי שכלול נתונים חברתיים- כלכליים.

משרד החינוך מציע מלגה המיועדת לסטודנטים (לא כולל סטודנטים להוראה ולהנדסה) מן המניין לתואר ראשון/ שני. הזכאות למלגה מותנית בשכלול הקריטריונים הבאים: מצב משפחתי, מצב כלכלי, מספר אחים ואחיות, אזור מגורים, גיל, מגבלות של נכות רפואית, שירות צבאי/לאומי, משך הלימודים, תחום הלימודים, היקף סכום החיוב של השכ"ל השנתי, גודל הסיוע החיצוני ועוד. סטודנטים שהם תושבי שיקום שכונות יצברו ניקוד יותר גבוה בזכאות למלגה. ההרשמה למלגה נעשית על ידי מילוי טפסים של מלגת משרד החינוך, שאותם ניתן לרכוש במשרדי האגודה ובסניפי האקדמון באוניברסיטאות השונות, עלות טופס הינה 2 ש"ח. ההרשמה לקבלת המלגה נפתחת בתחילת שנה ונמשכת חודשים אחדים.

גובה המלגה: 2,500 - 6,000 ש"ח.

 • טלפון  : 08-6776032
 • דוא"ל  :  owl@education.gov.il

החזר שכר לימוד ממשרד החינוך

המלגה מיועדת לעובדי הוראה הלומדים והמשתלמים במסגרות המתאימות כמפורט בהוראות משרד החינוך. המלגה מאפשרת הזדמנות להחזר שכ"ל בהתאם לזכאות. הגשת הבקשה נעשית באופן ישיר ע"י מילוי טפסים רלוונטים של משרד החינוך.

גובה המלגה: נקבע בהתאם להחלטת משרד החינוך.

 • טלפון  : 02-5603687
 • דוא"ל  :  motiro@education.gov.il

מלגת חרדים מטעם משרד החינוך וחברת מרמנת

רקע: מלגת משרד החינוך המיועדת לגברים ולנשים מהמגזר החרדי.

משרד החינוך באמצעות חברת מרמנת מסייע בהוצאות שכר לימוד ובהוצאות מחיה, לסטודנטים בוגרי ישיבות חרדיות ולסטודנטיות בוגרות סמינרי בית יעקב. המלגה תינתן תינתן על בסיס רמת הכנסה ומצב חברתי כלכלי. קבלת המלגות מותנית בהגשת טופסי בקשה.

גובה המלגה: 3,000 - 4,000 ש"ח.

 • טלפון  : 026469825
 • כתובת דוא"ל  : milgot@mcy.org

מלגת סיוע לסטודנטים במוסדות להכשרת עובדי הוראה

המערך המסייע נועד לחזק את הכשרת המורים במסלולי הכשרה ובמקצועות הוראה נדרשים, ולתמוך בתוכנית המצוינים להוראה. מדיניות הקצאת המלגות מועדפת לסטודנטים להוראת אנגלית, מתמטיקה, מדעים, לשון עברית, ספרות עברית וכללית, גאוגרפיה, לימודי ארץ ישראל, היסטוריה, אזרחות, ערבית, יהדות/תרבות ישראל, מקרא/תנ"ך, מחשבת ישראל, תושב"ע, מדעי החברה וספרות ערבית. לקבלת המלגה כמענק ולא כהלוואה יש לעמוד בדרישות משרד החינוך.

גובה המלגה: 5,800 - 11,500 ש"ח לשנה.

 • טלפון  : 02-5603662
 • דוא"ל  : estermu@education.gov.il

מלגת סחל"ב

התוכנית מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, תמורת התחייבות להשתלב בפעילות חינוכית בגני ילדים או בחינוך היסודי, בהיקף של 4 שעות שבועיות קבועות בימים קבועים. היקף הפעילות עומד על 100 שעות, סטודנטים שיתקבלו לתוכנית מחויבים להגיע לסדנת הכוונה.

גובה המלגה: עד- 60% משכר הלימוד האקדמי באותה שנת לימודים.

 • דוא"ל  : sachlav@marmanet.co.il

התאמה אישית

ענה על מספר שאלות

מין:זכרנקבהאזור לימודים רצוי:
מהו גילך?
החוג המשתייך:
מהי השכלתך?