במכתבים שנשלחו למספר סטודנטיות בקריה האקדמית אונו, הובהר להן כי בת שלא תתלבש על פי קוד הצניעות של המכללה ישללו ממנה את מלגת הלימודים לחרדים. בנוסף ישללו מהן את הזכות להיבחן. 

אחת התלמידות פנתה לעיתון 'הארץ' שחשף את המכתב, מה שגרם לגורמים חילונים לעוט על הנושא כמוצאי שלל רב. 

במכתב המיוחד נאמר: "הרינו להודיעך בזאת כי החל מיום שני, כ"ד בסיון תשע"ג (3.6.13), תישלל מלגת חרדים ללא כל הודעה מוקדמת, לסטודנטיות שיבואו למכללה (ובכלל זה בתקופת הבחינות) שלא בהתאם לתקנון הלבוש של הקריה האקדמית אונו, הקמפוס החרדי ירושלים. בנוסף יינקטו אמצעי משמעת בהתאם לתקנון הקריה".

עוד נכתב בהודעה כי "לבוא בלבוש שאינו תואם את תקנון הצניעות בתקופת הבחינות שולל את הזכות להיבחן".

גורם בכיר בקריה האקדמית אומר בשיחה לכיכר לימודים: "הבנות אליהן נשלח המכתב חתמו על תקנון מחייב עם כניסתן ללימודים, והן הפרו אותו בצורה גסה".

"התקנון מחייב את הבנות להתנהג בצורה צנועה בכל עניין, הן ידעו מהו הקוד אליו הן מתחייבות ובכל זאת הן הפרו אותו. באנו לקראתן בצורה מיוחדת, אבל בכל זאת הן לא נשמעו, לימודיהן בקמפוס החרדי יופסקו".

עוד הוא מוסיף: "מלגות לחרדים מיועדות לחרדים, מי שאינו מתנהג כחרדי לא מגיעה לו מלגה. הבנות הללו בתנהגותן גרמו נזק חמור לחרדים בכלל, ולקמפוס החרדי בפרט".