ביקור נוסף במכללת מבחר:  פרופ' מנואל טרכטנברג- יו"ר הועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה ואחד מהגורמים החשובים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בכלל ובציבור החרדי בפרט. השותפות של פרופ' טרכטנברג בעשייה הענפה במבחר באה לידי ביטוי בגיוס תקציבים, יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים והכרה פורמלית בתעודות והתארים שמקבלים הבוגרים והבוגרות של מבחר.

הרב מאיר יעקובוביץ', מנכ"ל מבחר, ליווה את ביקורו של פרופ' טרכטנברג והציג בפניו את המבנה החדש במגדלי "קונקורד", את מגוון המסלולים הקיימים במבחר וכן את המרצים והתלמידים. בסיום הביקור, הוזמן פרופ' טרכטנברג להשתתף בטקס סיום של בוגרות מסלול "הפרעות בתקשורת".

הטקס שהתקיים בנוכחות ראש העיר בני-ברק, הרב חנוך זייברט ונציגים מאוני' תל אביב התכבד בנוכחותו של פרופ' טרכטנברג שאף נשא דברים בטקס "זה מראה מחמם את הלב לראות עשרות בוגרות במקצוע כל כך מבוקש בשוק העסוקה של המגזר החרדי וכן בציבור הכללי. אני שמח להיות במבחר ולראות את ההתקדמות של המוסד הזה, אין לי ספק כי השותפות שלנו תמשך, נפתח מסלולי לימוד נוספים ונתמוך בכל מה שניתן". ראש העיר, הרב חנוך זייברט ציין את היכרותו ארוכת השנים עם מכלל מבחר והעלה על נס את החשיבות של לימודי מקצוע באווירה חרדית מובהקת.