הרבנית עדינה בר שלום יוזמת פרויקט חדש: פתיחת קמפוס נוסף למכללה החרדית בשכונת הר נוף בירושלים. לפי התכנית, הקרקע המבוקשת נמצאת ברחוב הרב רוזנטל דוד. 

התכנית להקמת מוסד חרדי להשכלה גבוהה בשכונת הר נוף, מביעה מתנגדים ליטאים תושבי השכונה. בשל התנגדות התושבים, הורדה התכנית בשבוע שעבר מסדר היום של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בירושלים, ונקבע כי חברי הוועדה יקיימו סיור בשטח בטרם יחליטו.

לטענתם של נציגי הפלגים הליטאיים בשכונה, הקמת מוסד בסדר גודל כזה תגרום לפגיעה באיכות חיי התושבים בשל התפתחות בעיות של חניה ותחבורה. עוד הם טוענים כי על מוסד להשכלה גבוהה להיות מחוץ לשכונה, בשל ההפרעה לחיי התושבים.

הקמפוס החדש אמור להכיל כ- 2,000 סטודנטים וסטודנטיות, ויתנשא לגובה של שלוש קומות מעל קומת הכניסה ועוד ארבע קומות מתחת לה. גג המבנה יפותח כגג ירוק ויכלול שטחים ציבוריים פתוחים וכן מעבר ציבורי.